PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA

Keilu.lv komanda ciena Jūsu privātumu un rūpējas par Jūsu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām, nekad neizmantojot Jūsu datus nolūkā, kas varētu ierobežot Jūsu privātumu.

Keilu.lv pasūtījumu apstrādei un izpildei, grāmatvedības nolūkos un produktu piegādes organizēšanai var pieprasīt šādus Jūsu personas datus: vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs un e-pasts. 

Mēs uzņemamies atbildību, ka Jūsu privātā informācija (vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa nr., e-pasta adrese u.c.) netiks nodota trešajām personām, izņemot gadījumus, ja to nepieprasīs tiesībsargājošās iestādes.

Atsevišķos gadījumos mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums ārpakalpojumus (piemēram: internetbanku maksājumi ar pilnvarotā apstrādātāja Maksekeskus AS (MakeCommerce) starpniecību, norēķinu karšu maksājumi ar Mondido Payments starpniecību), kā arī grāmatvedībai. Šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem.

Jūsu dati tiks apstrādi tik ilgi, kamēr ir spēkā distances līgums, klienta piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs apstrādes pamats, kā arī kamēr ir spēkā no līguma izrietošo prasību noilguma termiņš; Reģistrācijas datu apstrāde notiek, ievērojot Fizisko personu datu apstrādes likuma, kas stājās spēkā 2018. gada 5.jūlijā, prasības.

Pircējam ir tiesības pieprasīt datu dzēšanu, vai, ja informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības sniegt mums aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;  pieprasīt datu apstrādes pārtraukšanu, tiesības iebilst datu apstrādei, tiesības atsaukt piekrišanu, sazinoties ar mums e-pastā shop@keilu.lv vai izmantojot citas pie Kontaktinformācijas norādītās saziņas formas. Saņēmuši Jūsu pieprasījumu, mēs izvērtēsim tā saturu un iespēju Jūs identificēt un atkarībā no situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

SĪKDATNES

Mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Sīkdatnes neidentificē Jūs personīgi, bet uzkrāj tādu informāciju kā IP adrese, izmantotās ierīces veids, izmantotā pārlūkprogramma, aktivitāte Mājaslapā un apmeklētās tīmekļa vietnes.

Pēc vēlēšanās Jūs varat sīkdatnes ierobežot un izdzēst. Plašāk lasiet aboutcookies.org

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja Jums rodas kādi jautājumi, komentāri vai pieprasījumi saistībā ar Privātuma Politiku, sazinieties ar mums, rakstot uz shop@keilu.lv, zvanot pa tālruni.: +371 22021242 vai SIA Mercatus, Indrānu iela 10, Ikšķile, LV-5052, Latvija.